Vu Pham's Personal Blog

Saigon, Vietnam

About me

Hi, I'm Vu. I'm a software engineer based in Saigon, Vietnam. I write about software related and other stupid stuff.

Xin chào, mình là Vũ. Mình là một kĩ sư phần mềm hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình viết về phần mềm và những thứ linh tinh khác.